Ochrana osobních údajů

Prohlášení společnosti Technotrade, spol. s r. o. ke zpracování a ochraně osobních údajů

Na této stránce bychom Vás rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů, které provádí naše společnost. Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k Vašim osobním údajům přístup, a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „Nařízení EU“) a dále zákon o zpracování osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

V následujícím dokumentu naleznete informace o způsobu, rozsahu, účelu, právním základu i době zpracování Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoliv dotazy, žádosti či připomínky v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy eshop@technotrade.cz. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů naší společností naleznete též na webové stránce https://eshop.technotrade.cz v sekci "Ochrana osobních údajů", můžete se tak k nim kdykoliv v budoucnu vrátit.

Správci osobních údajů

Společnost Technotrade, spol. s r. o., IČ: 14615355, se sídlem Hálkova 33, 772 00 Olomouc, zapsaná u Krajského Soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 446,
(dále jako „společnost“)
je správcem Vašich osobních údajů. Z tohoto důvodu Vám společnost níže poskytuje bližší informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

Společnost lze kontaktovat:

a) na adrese její provozovny: Technotrade, spol. s r. o., Nasobůrky 173, 783 21 Litovel-Nasobůrky
b) na tel. čísle: +420 585 243 701;
c) na e-mailové adrese: technotrade@technotrade.cz.

Společnost zároveň tímto informuje, že nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. Nařízení.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a v jakých situacích?

1) Údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu

Na základě Vašeho výslovného souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje v následujících případech:

a) Rozesílání newsletterů a jiných obchodních sdělení, nejste-li náš zákazník

 • Rozsah osobních údajů: e-mailová adresa
 • Právní titul: Váš souhlas
 • Účel: obchodní komunikace

Přihlásíte-li se k odběru našeho newsletteru či jiných elektronických obchodních sdělení, tak Vaše údaje zpracováváme výlučně za účelem rozesílání našich elektronických obchodních sdělení.

b) Vytvoření a vedení zákaznického účtu

 • Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační adresa, dodací adresa e-mailová adresa, telefonní číslo, obchodní historie
 • Právní titul: Váš souhlas
 • Účel: poskytování služeb zákaznického účtu

Vytvořením zákaznického účtu se Vaše osobní údaje uloží do naší zákaznické databáze. K zákaznickému účtu se můžete kdykoliv přihlásit přes naši webovou stránku eshop.technotrade.cz v rámci svého nastavení si prohlížet historii svých objednávek nebo aktualizovat osobní údaje a přístupové heslo.

V případě, že jste při registraci zaškrtli políčko "Přihlašuji se k odběru novinek, akcí a tipů e-mailem", mohou Vám od tété chvíle být zasílána obchodní sdělení naší společnosti. V případě, že nadále nebudete mít zájem tato sdělení dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit buď: a) prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu eshop@technotrade.cz ; nebo b) kliknutím na odkaz odhlášení odběru obchodních sdělení, který je obsažen v každém zaslaném obchodním sdělení a jenž slouží k tomuto účelu.

c) Odeslání poptávkového formuláře

 • Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, e-mail
 • Právní titul: Váš souhlas
 • Účel: zodpovězení dotazu k příslušnému produktu

Odešlete-li z internetového obchodu eshop.technotrade.cz poptávkový formulář k některému z produktů, který momentálně není skladem, zpracováváme Vaše údaje výlučně za účelem zodpovězení daného dotazu k příslušnému produktu.

2) Údaje zpracovávané bez Vašeho souhlasu

Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje v následujících případech na základě uvedených právních titulů a pro specifikované účely:

a) Návštěva webových stránek eshop.technotrade.cz

 • Rozsah osobních údajů: datum a čas přístupu, URL (adresu) odkazující webové stránky, zobrazený soubor, množství odeslaných dat, typ prohlížeče a jeho verze, operační systém, IP adresa
 • Právní titul: oprávněný zájem naší společnosti (spočívající v podpoře naší obchodní činnosti a v zajištění provozu našich webových stránek)
 • Účel: statistické účely, geolokalizace, analýzy webu k jeho optimalizaci

Váš internetový prohlížeč při Vašem přístupu na naši webovou stránku odesílá automaticky na náš server Vaše výše uvedené údaje, které jsou nezbytné pro vytvoření internetového spojení s naší webovou stránkou.

Naše webové stránky na Vaše zařízení, prostřednictvím kterých se na tyto naše webové stránky připojujete, ukládají v souladu s právními předpisy tzv. cookies soubory. Více info o cookies naleznete v sekci „Jak je to s tzv. cookies?“.

Prostřednictvím geolokalizace je na základě IP adresy technicky možné ohraničit lokalitu, kde se nachází internetový uživatel. Uložení IP adresy po skončení užívání se pro účely geolokalizace neprovádí.

b) Plnění smlouvy uzavírané přes e-shop/webové stránky vč. vyřízení případných reklamací

 • Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa a IČ, příp. platební údaje, detaily Vašich objednávek (v případě dohody o poskytnutí cenové záruky)
 • Právní titul: plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost, plnění právní povinnosti
 • Účel: realizace smluvního závazku (např. koupě, dohody o poskytnutí cenové záruky atd.) včetně související obchodní a finanční komunikace (vč. pojištění obchodu)

Osobní údaje zpracováváme poté, co je zadáte na naší webové stránce do vstupního pole nebo nám je zašlete e-mailem.

c) Rozesílání newsletterů a jiných obchodních sdělení, jste-li náš zákazník

 • Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa, (v případě založeného zákaznického účtu) ostatní údaje evidované v rámci zákaznického účtu
 • Právní titul: oprávněný zájem naší společnosti (spočívající v podpoře naší podnikatelské činnosti)
 • Účel: obchodní komunikace 

Jste-li naším zákazníkem, pak v souladu s recitálem 47 Nařízení EU můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, konkrétně za účelem rozesílání obchodních sdělení naší společnosti. Toto zpracování ukončíme, jakmile nám dáte najevo, že si tato obchodní sdělení již nepřejete dostávat. Učinit tak můžete buď: a) prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu eshop@technotrade.cz; nebo b) kliknutím na odkaz odhlášení odběru obchodních sdělení, který je obsažen v každém zaslaném obchodním sdělení a jenž slouží k tomuto účelu.

d) Zpracování zpráv zaslaných prostřednictvím komunikačního nástroje Smartsupp

 • Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa, příp. adresa nebo telefonní číslo
 • Právní titul: plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost (v případě, že jste náš zákazník či se následně stanete naším zákazníkem), oprávněný zájem (v ostatních případech)
 • Účel: komunikace se zákazníky či zájemci o námi nabízené zboží

Údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře, budeme zpracovávat výhradně za účelem komunikace s Vámi a odpovědi na Vaši zprávu, a to po dobu uvedenou v sekci „Jak dlouho jsou u nás Vaše osobní údaje uloženy?“.

e) Součinnost s orgány veřejné moci

 • Rozsah osobních údajů: různé dle konkrétního požadavku orgánu veřejné moci
 • Právní titul: plnění právní povinnosti
 • Účel: různé dle konkrétního požadavku orgánu veřejné moci

f) Vedení účetnictví

 • Rozsah osobních údajů: fakturační údaje (jméno a příjmení, fakturační adresa, IČ a DIČ)
 • Právní titul: plnění právní povinnosti
 • Účel: účetní evidence

g) Vymáhání dlužných pohledávek vůči zákazníkům

 • Rozsah osobních údajů: veškeré údaje související se smluvním závazkem mezi naší společností a našimi zákazníky v prodlení
 • Právní titul: oprávněný zájem naší společnosti (spočívající v našem nároku na úhradu dlužných pohledávek)
 • Účel: Osobní údaje těch zákazníků, kteří se ocitnou v prodlení s úhradou našich pohledávek a kteří navzdory našim výzvám odmítají plnit řádně a včas své smluvní závazky vůči naší společnosti, zpracováváme za účelem vymožení našich dlužných pohledávek.

h) Zákaznická linka

 • Rozsah osobních údajů: údaje, které nám o sobě sdělíte, příp. údaje o objednávce, kterou se zákaznickou linku chcete řešit
 • Právní titul: podle povahy Vašeho dotazu
 • Účel: podpora prodeje - zákaznickou linku lze kontaktovat jak telefonicky tak emailem příp. před webové rozhraní.

Z jakých zdrojů pocházejí Vaše osobní údaje, které zpracováváme?

Vaše osobní údaje, které zpracováváme pro účely popsané v sekci „Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a v jakých situacích?“, pocházejí z následujících zdrojů:
a) údaje jste nám poskytl/-a přímo Vy, např. v souvislosti s uzavřením smlouvy či v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo
b) ve vybraných odůvodněných případech údaje získáváme z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jakými jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.

Kdo je příjemcem osobních údajů, které o Vás jakožto správci zpracováváme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu následujícím kategoriím příjemců:

a) Předání za účelem plnění smlouvy (doručení zboží, doprava)
Pokud to bude k provádění smlouvy s Vámi nutné, pověříme i jiné společnosti a jednotlivce plněním úkolů pro naši společnost. V rámci reklamačního řízení mohou být Vaše údaje předány dodavateli zboží, který je povinen se k reklamaci vyjádřit. Údaje nebudou předány do třetích zemí. Pro doručení Vámi objednaného zboží mohou být Vaše údaje zpřístupněny přepravním společnostem. V některých případech je u zboží objednaného v rámci e-shopu možnost sledování zásilky, díky níž si můžete kdykoliv ověřit stav své zásilky. Sledování zásilky pro nás zajišťuje externí dodavatel služeb. Výše uvedení poskytovatelé služeb obdrží pouze přístup k takovým osobním údajům, které jsou nutné ke splnění příslušné činnosti. Těmto poskytovatelům služeb je zakázáno používat Vaše osobní informace k jiným účelům. Je-li to ze zákona nutné, jsou s těmito poskytovateli služeb uzavřeny dohody o ochraně Vašich osobních údajů. Obdobně, pokud si na naší prodejně objednáte zároveň dopravu Vámi zakoupeného zboží, tak příslušným dopravcům, se kterými spolupracujeme, poskytneme Vaše osobní údaje potřebné pro realizaci objednané dopravy. Naše společnost nemá v úmyslu předávat v souvislosti s výše uvedeným Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

b) Předání za účelem realizace platby
Předáváme Vaše platební údaje v rámci realizace plateb při nákupu na našem e-shopu příslušné finanční instituci nebo příslušnému poskytovateli platebních služeb. Naše společnost nemá v úmyslu předávat v souvislosti s výše uvedeným Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

c) Předání poskytovatelům informačních systémů či datových úložišť
Při své obchodní činnosti využíváme několik informačních systému, které nám umožňují či usnadňují evidenci námi realizovaných obchodů, účetnictví apod. K ukládání dat z těchto systémů či jiných elektronických dat pak využíváme služeb datových uložišť. Provozovatelé uvedených systému a datových uložišť tak mají přístup k námi takto evidovaným údajům, avšak tyto osoby nejsou oprávněny s těmito údaji jinak nakládat. Je-li to ze zákona nutné, jsou s těmito osobami uzavřeny dohody na ochranu Vašich osobních údajů. Naše společnost nemá v úmyslu předávat v souvislosti s výše uvedeným Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

d) Předání pro účely zasílání elektronických obchodních sdělení
Elektronická obchodní sdělení zasílají naši zaměstnanci prostřednictvím softwaru od externího dodavatele, který má jakožto jeho provozovatel přístup k údajům zpracovávaným v tomto softwaru, avšak nemá žádné oprávnění s těmito údaji jakkoliv nakládat. Naše společnost nemá v úmyslu předávat v souvislosti s výše uvedeným Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

e) Předání orgánům veřejné moci (např. na základě soudního příkazu)
Na základě nařízení příslušných orgánů veřejné moci jsme ze zákona povinni v jednotlivých případech poskytnout v rámci součinnosti informace o zpracovávaných osobních údajích, např. pokud je to nutné z důvodu trestního stíhání.

f) Webová analýza
Abychom mohli neustále zlepšovat a optimalizovat obsah naší webové stránky a uživatelský komfort, používáme analytické technologie společnosti Google Inc. s produktem „AdWords Conversion Tracking“. V této souvislosti se shromažďují a statisticky vyhodnocují session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích návštěvníků webové stránky. Za tímto účelem se používají cookies. Session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích se nikdy nezpracovávají v personalizované podobě, ale výhradně anonymně. Částečně se analytické údaje přenášejí na server příslušné analytické služby v členském státě EU nebo mimo EU (např. do USA) a tam jsou ukládány. Informace jsou případně přenášeny k třetím osobám, pokud je to ze zákona přípustné, nebo pokud takové třetí osoby zpracovávají údaje z pověření našeho poskytovatele služeb. Ani my ani služby analýzy webu nebudou propojovat údaje o Vaší IP adrese s jinými údaji, které jsme my nebo náš poskytovatel služeb uložili.

Google
Google Adwords Conversion Tracking používá cookies, které umožňují analýzu užívání webové stránky. Google použije tyto informace pro vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu. Užíváním této webové stránky souhlasíte s tím, aby společnost Google Inc, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA, zpracovávala výše uvedeným způsobem a k výše uvedeném účelu údaje, které o Vás získá. Pokud chcete ve svém prohlížeči deaktivovat Google Analytics, můžete si stáhnout odpovídající addon zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sklik/Seznam a.s.
Rovněž naše webové stránky využívají technologii měření konverzí od služby Sklik provozované společností Seznam a.s. Toto měření konverzí nám umožňuje vyhodnocovat efektivitu marketingových investic a toto měření není spojeno s předáváním osobních údajů společnosti Seznam.a.s. Společnosti Seznam předáváme pouze označení zakoupeného zboží.

g) Předání za účelem vymáhání našich dlužných pohledávek
Pokud se vůči nám ocitnete v prodlení s plněním Vašich smluvních povinností a nebudete reagovat na naše výzvy k jejich řádnému splnění, můžeme Vaše osobní údaje předat společnosti, která pro naši Společnost zajišťuje vymáhání dlužných pohledávek. Naše společnost nemá v úmyslu předávat v souvislosti s výše uvedeným Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Pluginy

Co se týče tzv. sociálních pluginů, tak za účelem ochrany Vašeho soukromí při návštěvě našich webových stránek nepoužívají naše webové stránky sociální pluginy poskytovatelů sociálních sítí. Zakomponovali jsme do našich webových stránek pouze grafické odkazy na poskytovatele sociálních sítí (např. www.facebook.com ). Tím nemá Váš prohlížeč možnost vytvořit přímé spojení se serverem poskytovatelů sociálních sítí. Naše společnost však nepřebírá odpovědnost za ochranu osobních údajů a procesy stránek, na které tyto odkazy odkazují.

Záznamy návštěv webu

Prostřednictvím nástroje Smartsupp zaznamenáváme pohyb návštěvníků na stránkách https://eshop.technotrade.cz. Záznam je prováděn výhradně za účelem monitoringu návštěv na webu a to v rozsahu: videozáznam pohybu kurzoru, délka návštěvy, přibližná geografická poloha uživatele, použité zařízení, operační systém a prohlížeč. V rámci záznamu návštěv neprobíhá sběr žádných osobních údajů, všechny záznamy jsou anonymizované.

Více informací o přístupu k ochraně osobních údajů společnosti Smartsupp naleznete zde: https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/ 

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho jsou u nás Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje jsou u nás zpravidla uloženy po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu a dále pak po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i Vašeho souvisejícího nároku. Pokud však Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, pak takové Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste nám udělili souhlas, tj. zpravidla po dobu 5 let od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

V případech, kde nám to ukládá závazný právní předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, po předepsanou dobu.

Záznamy ze zákaznické linky ukládáme dle obsahu telefonátu/e-mailu po dobu 3 let (u zpráv týkajících se poškozeného či neúplného zboží s ohledem na dobu promlčení s tím případně spojených nároků), po dobu 1 roku (u zpráv týkajících se zejm. chování našich zaměstnanců, požadavků k zasílání informací, vrácení zboží, (cenové) záruky, chybné platby, služeb, nových zakázek, dodání zakázek, logistiky, či po dobu 4 týdnů (u ostatních zpráv) od přijetí Vašeho požadavku.

Jaká jsou Vaše práva při zpracování Vašich osobních údajů a kde je můžete uplatnit?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

1) Právo na přístup
Můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Z pozice správce Vašich osobních údajů Vám poskytneme i kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů. 

2) Právo na opravu
Můžete nás požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

 3) Právo na výmaz
Můžete nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) odvolal/-a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
c) vznesl/-a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/-a námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské Unie nebo členského státu, které se na nás jakožto správce vztahuje;
f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

4) Právo na omezení zpracování
Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
a) popřel/-a jste přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
c) naše společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) vznesl/-a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení EU, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 

5) Právo na přenositelnost údajů
V případech zpracování založených na souhlasu nebo smlouvě a zpracovávaných automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám jakožto správci poskytl/-a, a právo předat tyto údaje jinému správci a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

6) Právo na odvolání souhlasu
Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste nám udělil/-a souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu v jednotlivých případech zpracování Vašich osobních údajů naleznete více informací v sekci „Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? Pokud ano, tak jak/kde?“.

 7) Právo vznést námitku
Můžete vůči nám kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě našeho oprávněného zájmu a pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu. 

8) Právo podat stížnost
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.

Uplatnění Vašich výše uvedených práv je bezplatné, ledaže z právních předpisů vyplývá něco jiného.

Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný, nebo povinný?

Udělení jakéhokoliv souhlasu, specifikovaného v sekci Jaké o Vás zpracováváme údaje a v jakých situacích?, je zcela dobrovolné a svobodné. Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů není podmínkou k získání jakéhokoliv zboží nabízeného naší společností.

Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? Pokud ano, tak jak/kde?

Jakýkoliv Vámi nám udělený souhlas, specifikovaný v sekci Jaké o Vás zpracováváme údaje a v jakých situacích?, můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s rozesíláním obchodních sdělení a vytvořením zákaznického účtu lze odvolat zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu eshop@technotrade.cz. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete odvolat také kliknutím na odkaz odhlášení odběru obchodních sdělení, který je obsažen v každém zaslaném obchodním sdělení a jenž slouží k tomuto účelu.

Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděnému bez Vašeho souhlasu?

Proti takovému zpracování Vašich osobních údajů máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku.

Co dělá naše společnost pro bezpečnost Vašich osobních údajů?

Naše webové stránky a ostatní počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změnám a zpracování Vašich osobních údajů nepovolanými osobami, jakož i proti jejich ztrátě a zničení.

Se svými přístupovými údaji byste měli vždy nakládat jako s důvěrnými. I proto Vám doporučujeme zcela zavřít okno prohlížeče poté, co ukončíte prohlížení našich webových stránek. U plateb pomocí platebních karet je na základě vyžádání tzv. kontrolního čísla platební karty při objednávce použita dodatečná bezpečnostní vlastnost. Klademe maximální důraz na bezpečnost naší platformy a intenzivně řešíme otázky datové bezpečnosti. Pokud byste nicméně narazili na možné bezpečnostní mezery, co nejrychleji nám je prosím oznamte na naši e-mailovou adresu eshop@technotrade.cz, při čemž nám prosím pošlete co nejpodrobnější specifikaci příslušné slabiny, přesné URL a také vylíčení, jak jste na slabinu narazili (ideálně včetně kopie obrazovky atd.). Děkujeme Vám.

Jak je to s tzv. cookies?

Naše webové stránky používají tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory „cookies“ umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Užíváme převážně tzv. session cookies (volně přeloženo: cookies omezené na jednu návštěvu). Session cookies jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči.

Abychom dokázali optimalizovat naše stránky pro návštěvníky, používáme také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc., nebudou odeslána ani žádné jiné osobní údaje jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Upozorňujeme Vás však na to, že pokud deaktivujete instalaci cookies, nebudete případně moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

Více informací ke cookies naleznete zde: www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, Nařízení.

Máte další otázky?

Pro jakékoli dotazy a poskytnutí informací týkajících se Vašich osobních údajů nebo ochrany osobních údajů ze strany společnosti Technotrade, spol. s r. o. je Vám k dispozici e-mail eshop@technotrade.cz.